รายละเอียดการส่งสินค้า

  • สินค้าจะถูกส่งต่อเมื่อลูกค้าได้กรอกแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน พร้อมแนบไฟล์สลิปหลักฐานการชำระเงิน
  • สินค้าจะถูกส่งภายใน 24 ชม. หลังจากที่เราได้รับรายละเอียดครบถ้วน
  • สินค้าถูกส่งโดย Kerry Express และ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วันทำการ (แล้วแต่พื้นที่)
  • ลูกค้าสามารถขอ Tracking number เพื่อติดตามสถานนะการขนส่งได้ตามช่องทางดังนี้

โปรดกรอกรายละเอียดผู้รับสินค้า